mja@mja.org.mk 02 312 0912

Поранешни членови

Членови на Судско-медиумскиот совет до декември 2022

Иван Џолев

Претседател

Шпенд Деваја

Член

Илир Сулејмани

Член

Миле Димовски

Член

Тодор поп Панев

Член

Едита Насковска

Член

Шефајет Хајдари

Член

Гордана Дувњак

Член

Христина Беловска

Потпретседател

Васко Маглешов

Член

Елена Ивановска Муковска

Член

Михаела Димовска

Член

Соња Колевска Делевска

Член

Флора Балули

Член

Бојан Стојановски

Член