mja@mja.org.mk 02 312 0912

Членови

Членови на Судско-медиумскиот совет

Васко Маглешов

Претседател Новинар Призма.мк

Елена Ивановска Мукоска

Член Новирнар ТВ Телма

Зоран Јаневски

Член Новинар ТВ Сител

Ардит Рамадани

Член Новинар ТВ Аллсат

Михаела Димовска

Член Новинар ТВ Канал 5

Михајло Донев

Член Телевизија 24

Саније Дураку

Член МТВ 2

Александар Атанасов

Член Медиумска Информативна Агенција „МИА“

Мирјана Лазарова Трајковска

Потпретседател судија на Врховен суд РСМ

Иван Џолев

Член претседател на Основен кривичен суд

Бурим Сејдини

Член претседател на Управен суд на РСМ

Ѓорѓи Андонов

Член претседател на Основен суд Штип

Емилија Шопар Јованова

Подпредседател судија на Основен граѓански суд

Јасмина Шишковска-Стојковиќ

Член судија на Основен суд Прилеп

Бетим Јахја

Член судија на Основен суд Тетово